Usługi celno-prawne dla przedsiębiorców

Kancelaria Prawno-Celna Lex et Fortitudo to miejsce, gdzie przedsiębiorcy mogą znaleźć wsparcie w zakresie prawa celnego i podatkowego. Nasza oferta skierowana jest do firm, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i za granicą. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam skutecznie reprezentować naszych klientów wobec organów administracji publicznej. Wspieramy przedsiębiorców w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym.

podpisywanie dokumentów

Specjalizujemy się również w obszarach takich jak:

  • postępowania i kontrole podatkowe,
  • postępowania i kontrole celne oraz celno-skarbowe,
  • postępowania karno-skarbowe i kar administracyjnych,
  • wywiadzie gospodarczym i analizie ryzyka,
  • hazardzie,
  • systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami ciekłymi SENT,
  • transgranicznym przemieszczaniu odpadów,
  • ochronie znaków towarowych i własności intelektualnej,
  • CITES.

Zapraszamy do kontaktu!